2.45 کیلوگرم

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

تخفیف
40880000
36,380,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 256GB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 WQXGA
تخفیف
41200000
36,670,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 512GB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 WQXGA
تخفیف
42510000
37,830,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 WQXGA
تخفیف
45240000
40,260,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 2TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 WQXGA
تخفیف
41310000
36,770,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 256GB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
41640000
37,060,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 512GB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
77940000
69,360,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 7 5800H
 • حافظه رم : 32GB DDR4
 • حافظه داخلی : 2TB
 • کارت گرافیک : 8GB RTX3070
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
75210000
66,940,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 7 5800H
 • حافظه رم : 32GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 8GB RTX3070
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
75760000
67,420,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 7 5800H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 2TB
 • کارت گرافیک : 8GB RTX3070
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
73030000
65,000,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 7 5800H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 8GB RTX3070
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
71400000
63,540,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 7 5800H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 512GB
 • کارت گرافیک : 8GB RTX3070
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
42730000
38,030,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
45240000
40,260,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 2TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
44150000
39,290,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 32GB DDR4
 • حافظه داخلی : 256GB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
48510000
43,170,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 32GB DDR4
 • حافظه داخلی : 2TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
تخفیف
45640000
40,620,000 تومان
 • پردازنده : Ryzen 5 5600H
 • حافظه رم : 32GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 4GB RTX3050Ti
 • صفحه نمایش : “16.0 2K
X