1.75 کیلوگرم

نمایش 1–16 از 108 نتیجه

26,710,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 16GB
 • 1TB+512GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
26,160,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 16GB
 • 1TB+256GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
25,510,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 16GB
 • 1TB+128GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
25,180,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB
 • 1TB+512GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
24,740,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB
 • 1TB+256GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
24,200,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB
 • 1TB+128GB SSD
 • 2GB RX640
 • 14.0″ FHD
22,350,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 12GB DDR4
 • 1TB+256GB SSD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
22,020,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 12GB DDR4
 • 1TB+128GB SSD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
20,930,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 12GB
 • 1TB HDD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
22,450,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB DDR4
 • 1TB+256GB SSD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
21,910,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB DDR4
 • 1TB+128GB SSD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
19,840,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 4GB DDR4
 • 1TB HDD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
20,820,000 تومان
 • Core i5 10210U
 • 8GB DDR4
 • 1TB HDD
 • 2GB MX130
 • 15.6″ FHD
22,890,000 تومان
 • Core i5 1035G1
 • 12GB DDR4
 • 1TB+128GB SSD
 • 2GB MX330
 • 15.6″ FHD
X