21.5 اینچ

نمایش 1–16 از 59 نتیجه

تخفیف
20380000
18,550,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
21470000
19,540,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
21470000
19,540,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel HD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
24420000
22,220,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
23760000
21,620,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
22130000
20,140,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
22890000
20,830,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
25070000
22,810,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
24530000
22,320,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
27800000
25,300,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB SSD
 • کارت گرافیک : 2GB MX110
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
29320000
26,680,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 2GB MX110
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
25070000
22,810,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 9400T
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
22350000
20,340,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 2GB M530
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
30070000
27,360,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10100
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
27030000
24,600,000 تومان
 • پردازنده : Core i3 10110U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB SSD
 • کارت گرافیک : 2GB MX110
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
تخفیف
21910000
19,940,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10400T
 • حافظه رم : 4GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : Intel UHD
 • صفحه نمایش : “21.5 FHD
X