14.0 اینچ

نمایش 1–16 از 238 نتیجه

27,250,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
26,710,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
26,160,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+128GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
24,420,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
26,270,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
25,620,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
25,070,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+128GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
23,440,000 تومان
 • پردازنده : Core i5 10210U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
29,320,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
31,280,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
30,740,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
30,190,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+128GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
28,560,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 16GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
29,430,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
28,890,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 512GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
28,890,000 تومان
 • پردازنده : Core i7 10510U
 • حافظه رم : 8GB DDR4
 • حافظه داخلی : 1TB+256GB
 • کارت گرافیک : 2GB RX640
 • صفحه نمایش : “14.0 FHD
X