فریزر پارس مدل بوران نوفراستPars boran nofrost freezer


9,410,000 تومان

  • 24 ماهه پارس