یخچال و فریزر

فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 97 نتایج
فیلتر قیمت
دسته بندی
برندها
رنگ

Showing 1–16 of 97 results

تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • آبسردکن: خیر
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • آبسردکن: بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب:خیر
 • آبسردکن:خیر
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب: خیر
 • آبسردکن: خیر
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
تماس بگیرید
 • قفل کودک:بله
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب: خیر
 • قفل کودک:بله
 • آبسردکن: بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): _
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): _
تماس بگیرید
 • قفل کودک:بله
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب: خیر
 • قفل کودک:بله
 • آبسردکن: بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): _
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): _
تماس بگیرید

اخطار باز ماندن درب: بله
قفل کودک: بله
آبسردکن:بله
یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد

تماس بگیرید
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • قفل کودک:بله
 • آبسردکن: خیر
تماس بگیرید
 • قفل کودک:بله
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد