اجاق مایکروویو

نمایش 1–16 از 72 نتیجه

11,180,000 تومان
 • ظرفیت:28 لیتر
 • برنامه پخت:دارد
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • گریل:دارد
 • یخ زدایی:دارد
12,460,000 تومان
 • ظرفیت:28 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • گریل:دارد
 • کانوکشن:دارد
 • یخ زدایی:دارد
22,150,000 تومان
 • ظرفیت:32 لیتر
 • برنامه پخت:دارد
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • گریل:دارد
 • کانوکشن:دارد
 • جوجه گردان:دارد
21,750,000 تومان
 • ظرفیت:32 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • گریل:دارد
 • کانوکشن:دارد
 • یخ زدایی:دارد
10,550,000 تومان
 • ظرفیت:23 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • قابلیت تنظیم زمان:بله
 • یخ زدایی:دارد
 • گریل:دارد
29,300,000 تومان
 • ظرفیت:38 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • کانوکشن:دارد
 • جوجه گردان:دارد
 • گریل:دارد
29,500,000 تومان
 • ظرفیت:38 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • کانوکشن:دارد
 • جوجه گردان:دارد
 • گریل:دارد
8,350,000 تومان
 • ظرفیت:25 لیتر
 • برنامه پخت:دارد
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • قابلیت تنظیم زمان:بله
 • یخ زدایی:دارد
27,550,000 تومان
 • صفحه نمایش:دارد
 • ظرفیت:38 لیتر
 • برنامه پخت:دارد
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • قفل کودک:بله
 • گریل:دارد
 • قابلیت تنظیم زمان:بله
 • کانوکشن:دارد
 • جوجه گردان:دارد
29,000,000 تومان
 • ظرفیت: 45 لیتر
 • برنامه پخت: دارد
 • قابلیت مایکروویو: دارد
 • قابلیت تنظیم زمان: بله
 • کانوکشن: دارد
 • گریل: دارد
5,250,000 تومان
 • ظرفیت:20 لیتر
 • صفحه نمایش:دارد
 • برنامه پخت:دارد
 • قفل کودک:بله
 • یخ زدایی:دارد
31,200,000 تومان
 • ظرفیت: 38 لیتر
 • برنامه پخت: دارد
 • قابلیت مایکروویو: دارد
 • کانوکشن: دارد
 • جوجه گردان: ندارد
3,340,000 تومان
 • ظرفیت: 25 لیتر
 • صفحه نمایش: دارد
 • قابلیت مایکروویو: دارد
 • قابلیت تنظیم زمان: بله
 • کانوکشن: دارد
9,950,000 تومان
 • ظرفیت: 28 لیتر
 • قابلیت مایکروویو: دارد
 • گریل: دارد
 • کانوکشن: ندارد
 • یخ زدایی: دارد
8,600,000 تومان
 • ظرفیت:31 لیتر
 • قابلیت مایکروویو:دارد
 • گریل:دارد
 • قابلیت تنظیم زمان:بله
 • یخ زدایی:دارد
10,300,000 تومان
 • ظرفیت: 42 لیتر
 • برنامه پخت: دارد
 • قابلیت مایکروویو: دارد
 • قفل کودک: بله
 • گریل: دارد
X