پارس

نمایش همه 13 نتیجه ها

15,700,000 تومان
 • گنجایش کل به فوت :26
 • فیلتر تصفیه آب :ندارد
 • آبسردکن :دارد
 • نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد
8,850,000 تومان
 • قفل کودک:دارد
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:ندارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • نمایشگرد:ندارد
15,360,000 تومان
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • گنجایش کل به فوت: 34
 • آبسردکن: بله
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد
8,180,000 تومان
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • آبسردکن: بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد
 • فیلتر تصفیه آب: ندارد
ناموجود
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • قفل کودک: دارد
 • آبسردکن:ندارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • نمایشگر: دارد
ناموجود
 • گنجایش کل به فوت :14
 • فیلتر تصفیه آب :ندارد
 • آبسردکن :ندارد
 • نمایشگر:ندارد
ناموجود
 • قفل کودک: دارد
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • آبسردکن: دارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد
 • نمایشگر:دارد
ناموجود
 • قفل کودک:ندارد
 • آبسردکن:ندارد
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • نمایشگر : ندارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد
ناموجود
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • آبسردکن:دارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • نمایشگر:ندارد
ناموجود
 • اخطار باز ماندن درب: بله
 • گنجایش کل به فوت: 20
 • فیلتر تصفیه آب: ندارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد
 • نمایشگر: دارد
ناموجود
 • اخطار باز ماندن درب:خیر
 • آبسردکن:ندارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
 • نمایشگر:ندارد
ناموجود
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:دارد
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
 • نمایشگر:دارد
ناموجود
 • قفل کودک:ندارد
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:ندارد
 • نمایشگر:ندارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد
X