فورس

نمایش همه 2 نتیجه ها

ناموجود
 • قابلیت برنامه پذیری:بله
 • صفحه نمایش:بله
 • قهوه آسیاب کن:بله
 • زمان سنج (Timer):بله
 • صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله
 • نوع فیلتر:دائمی
ناموجود
 • قابلیت برنامه پذیری:بله
 • صفحه نمایش:بله
 • قهوه آسیاب کن:بله
 • زمان سنج (Timer):بله
 • صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر
 • نوع فیلتر:قابل تعویض
X