لیست قیمت تبلت مایکروسافت

نام محصول رزولوشن عکس مقدار RAM حافظه داخلی اندازه سیستم عامل قیمت
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 With Pen and TypeCover-B 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 6-B 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 With Pen and TypeCover-A 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 6-A 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 6-F 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 6-E 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 With Pen and TypeCover-E 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 With Pen and TypeCover-C 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 With Pen and TypeCover-F 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 6-C 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017-E 8 مگاپیکسل Windows ناموجود
X