بـــــرگ‌ریزون پاییــــــزی

زمان باقی مانده تا اتمام جشنواره

بدون کارمزد تمام محصولات را خریداری کنید.

با در نظر داشتن شرایط اقتصادی اکثر اقشار جامعه و نیاز به خرید کالاهای مورد نیاز، با برگزاری رویداد نهواره، در تلاشیم از تاریخ 99/9/9 به مدت 9 روز، تمامی کالاها را بدون بهره و با کارمزد 0% تا 9 ماه اقساط کنیم.

X